MLÁDEŽNICKÉ MČR KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ V LEDNÍM HOKEJI 2017 20. - 22.1.2017 Ostrava Poruba

MLÁDEŽNICKÉ MČR KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ V LEDNÍM HOKEJI 2017
Účastníci:
Skupina A                                                                                               Skupina B
1A Moravskoslezský (MSK)                                                                   1B Zlínský (ZLK)
2A Ústecký (USK)                                                                                   2B Plzeňský (PLK)
3A Jihočeský (JHK)                                                                                3B Královehradecký (HKK)
4A Olomoucký (OLK)                                                                              4B Pardubický (PAK)
5A Praha (PHA)                                                                                      5B Vysočina (VYS)
6A Středočeský (STK)                                                                            6B Liberecký (LBK)
7A Jihomoravský (JHM)                                                                         7B Karlovarský (KVK)


Pátek 20. 01. 2017
Ledová plocha 1 (velká hala)                                                       Ledová plocha 2 (malá hala)
08,30 - 10,00 Jihočeský - Plzeňský                     08,00 – 09,30 Moravskoslezský – Středočeský
10,15 – 11,45 Zlínský – Ústecký                          11,15 – 12,45 Jihomoravský - Olomoucký
12,00 – 13,30 Vysočina - Karlovarský                  13,00 – 14,30 Liberecký – Královehradecký
13,45 – 15,15 Pardubický - Plzeňský                   14,45 – 16,15 Praha – Olomoucký
15,30 – 17,15 Vysočina - Ústecký                        16,30 – 18,00 Královehradecký Moravskoslezský
17,30 – 19,00 Liberecký - Jihomoravský              18,15 – 19,45 Karlovarský – Jihočeský
19,15 – 20,45 Pardubický - Zlínský                      20,00 – 21,30 Středočeský – Praha

Sobota 21. 01. 2017
Ledová plocha 1 (velká hala)                                                         Ledová plocha 2 (malá hala)
08,30 - 10,00 Karlovarský - Královehradecký        08,00 – 09,30 Liberecký - Vysočina
10,15 – 11,45 Plzeňský – Moravskoslezský          11,00 – 12,30 Ústecký – Olomoucký
12,00 – 13,30 Jihočeský - Středočeský                 12,45 – 14,15 Jihomoravský – Zlínský
13,45 – 15,15 Praha - Karlovarský                        14,30 – 16,00 Pardubický – Liberecký
15,30 – 17,00 Královehradecký - Vysočina           16,15 – 17,45 Plzeňský – Zlínský
17,15 – 18,45 Jihomoravský - Ústecký                 18,00 – 19,30 Moravskoslezský – Jihočeský
19,00 – 20,15 Olomoucký - Středočeský              19,45 – 21,15 Praha – Pardubický

Neděle 22. 01. 2017
Ledová plocha 1 (velká hala)                                                         Ledová plocha 2 (malá hala)
09,00 - 10,30 Moravskoslezský - Praha                 08,00 – 09,30 Jihočeský - Jihomoravský
10,45 – 12,15 Středočeský - Liberecký                  09,45 – 11,15 Plzeňský – Vysočina
12,30 – 14,00 Olomoucký - Královehradecký        11,30 – 13,00 Zlínský – Karlovarský
                                                                                    13,15 – 14,45 Ústecký – Pardubický
15,00 – 16,30 o 3. místo            
17,00 – 18,30 FINÁLE                 
19,00 – VYHLÁŠENÍ